In de serie ‘Groen in de raad’ doet raadslid Stephanie Geurtz verslag van haar reilen en zeilen in de gemeenteraad van Steenwijkerland (3)

De titel van het donderdag 19 mei aan de gemeenteraad aangeboden coalitieakkoord is ‘Duurzaam doorbouwen’. De afgelopen weken hebben de coalitiepartijen hard gewerkt aan dit stuk met de kaders voor deze periode. De oproep van de coalitievormende partijen om mee te denken en input te leveren, was een eerste stap op weg naar bestuurlijke vernieuwing en wij hebben graag onze bijdrage geleverd.

Het raamwerk en de hoofdlijnen zijn er. De komende tijd zal het college aan de slag gaan om hier een concreet programma van te maken en deze visie om te zetten in een stappenplan.

De sfeer was goed bij deze vergadering en presentatie. Het is ook een bijzonder moment, een officiële aftrap. En iedereen die deze periode is ingestapt met een visie, met inhoud, met het gevoel een maatschappelijke bijdrage te willen leveren, iedereen die er zat weet dat je alleen samen echt het verschil kunt maken.

Mooie momenten

Na afloop van de vergadering was er ruimte om de net geïnstalleerde wethouders en de twee nieuwe raadsleden te feliciteren. En dan ontstaan er mooie momenten. Ik werd ontroerd toen ik zag hoe de grootmoeder van onze nieuwe wethouder Melvin Smit hem trots omhelsde en beide even stil stonden. In dit moment lag veel trots en vooral veel vertrouwen. Een moment waarin zichtbaar werd hoe een nieuwe generatie het stokje overpakt en dat in het bewustzijn van de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt.

Die verantwoordelijkheid moet nu vorm krijgen. Ik ben blij dat GroenLinks de voorbeeldrol van de gemeente in dit akkoord heeft weten in te brengen. Een gemeentebestuur dat zegt voor duurzaamheid te willen gaan, dat uitspreekt dat wij de uitdagingen van deze tijd erkennen en dat zichtbaar zal moeten maken welke stappen het zelf ook neemt om deze transitie waarde te geven.

Uitdagingen serieus nemen

Helaas zijn wij nog niet heel ver op deze weg. Zolang wij nog kissebissen over plastic flesjes in de raadszaal of standaard vleeshapjes na afloop van vergaderingen, is voor de buitenwereld nog niet duidelijk dat wij de uitdagingen serieus nemen. Als wij van onze inwoners vragen om te handelen in het bewustzijn dat onze wereld meer aandacht nodig heeft, als wij vragen huizen te isoleren, energie te besparen, de hoeveelheid afval te beperken en goed te scheiden en als wij vragen om te investeren in hernieuwbare energie en bewuste inkoop, dan zullen wij daar zelf ook invulling aan moeten geven.
Als gemeente heb je de opdracht om de ‘gedoe-drempel’ (Gerdien de Vries, TU Delft) voor het verduurzamen van je leven zo laag mogelijk te maken. Alleen dan zal de transitie vaart krijgen en effectief worden. En alleen als iedereen daarbij kan aanhaken, geef je de toekomst kans en kleur.

Het akkoord op hoofdlijnen ligt er, ik heb zin in om bij te dragen aan de inhoud, om het groene en linkse geluid stevig erin te verankeren en om samen met alle andere partijen, onze achterban, de inwoners van Steenwijkerland me in te zetten voor deze toekomst.

Hartelijke groene en sociale groet,

Stephanie Geurtz

Gemeenteraadslid GroenLinks Steenwijkerland