Opnieuw bericht Stephanie Geurtz over haar raadswerk en de inbreng van GroenLinks in de gemeenteraad van Steenwijkerland. Vluchtelingen helpen? Kan gewoon!

Op dinsdag 14 februari 2023 was er een bijzondere raadsvergadering. We begonnen met het punt “Onderzoek naar roof en rechtsherstel van Joods (on)roerend goed in de gemeente Steenwijkerland tijdens en na de Tweede Wereldoorlog”. De heer Martin van der Linde (Overijsselacademie) overhandigde het rapport aan onze burgemeester Rob Bats. Hij deed dat op een mooie manier en benadrukte het belang van het niet vergeten. André Bus (BGL) sprak een woord namens de raad en ook hij benadrukte het belang van het ervan leren. “Menselijkheid en piëteit zijn nodig voor mensen in nood”. Het rapport is openbaar en voor iedereen in te zien op de website van de gemeente.

Raadsagenda

Ook het Integraal Huisvestingsplan Scholen, een bestemmingswijziging en de installatie van de vertrouwenscommissie ter herbenoeming burgemeester stonden op de agenda.
Bij het Huisvestingsplan probeerden wij nog om Steenwijkerland de ambitie te laten uitspreken om alle scholen energieneutraal te laten (ver)bouwen. Helaas kon niemand anders zich in deze oproep vinden en koos men voor het door het college voorgestelde ‘bijna energieneutraal’.

De vertrouwenscommissie is nu officieel geïnstalleerd en gaat de komende maanden aan de slag met de herbenoemingsprocedure van onze burgervader Rob Bats. En de bestemmingsplanwijziging helpt een van onze agrariërs (Kanaaldijk 5, Giethoorn) in het transitietraject richting recreatie.

Giro 555

Toen was het de tijd voor de zogeheten ‘moties vreemd aan de orde van de dag’. Dat zijn moties die niet gekoppeld zijn aan een van de agendapunten. De eerste was een motie die wij als gemeenteraad bijna unaniem hadden ingediend: de opdracht aan B&W om zo snel mogelijk 1 euro per inwoner op giro 555 te storten. De VVD had op het moment van indienen nog twijfels en heeft eerst een peiling bij de achterban gehouden. Op de avond van de stemming konden ze toch voor deze motie stemmen. Daarmee werd de motie unaniem aangenomen. De VVD en het CDA vroegen zich nog wel af waarom wij in deze situatie wél geld vrijmaken en in andere situaties niet. Een terechte kritische vraag. Als je immers weet dat mensen in nood zijn, help je met wat je kan, toch?

Asiel en integratie

De tweede motie was onze eigen GroenLinks-motie over de opvang van mensen op de vlucht, die is ontworpen door onze Werkgroep asiel en integratie. In de motie vroegen wij het college om tot de zomer te kijken of er hier in onze gemeente een mogelijkheid is om een aantal mensen, die in de asielprocedure wachten op voortgang en afronding daarvan, op te vangen en tot rust te laten komen.

Wij dienden deze motie als enige partij in. Vooraf was het al behoorlijk stil gebleven op de vraag of andere partijen deze motie mee wilden indienen. Helaas konden wij ook in de vergadering zelf alleen nog D66 over de streep trekken om hiervoor te stemmen. Mijn argumentatie, van solidair zijn met andere gemeenten, voorbereiden op de opdracht vanuit Den Haag, ondersteuning aan Ter Apel en vooral het tot rust laten komen van ontheemden, kon de anderen niet overtuigen.

Waar het voor de PvdA te vroeg was voor deze opdracht, gaf iedereen inclusief de wethouder aan dat wij hier al heel veel doen voor Oekraïense vluchtelingen en dat wij ons quotum van statushouders al goed gehuisvest hebben. Uiteraard zullen wij, zoú het zover komen dat de staatssecretaris de gemeenten dwingt om mensen op te nemen, ons steentje bijdragen. Ook werd gesteld: eigen inwoners moeten niet worden vergeten en huizenbouw voor eigen jeugd is belangrijker of zoals André Bus (BGL) het verwoordde: “Steenwijkerland lost de problemen van de wereld niet op!”

En/en. Kan gewoon!

Op dit soort momenten ga ik behoorlijk aangeslagen naar huis. Mijzelf afvragend waarom zoveel mensen in óf/óf redeneren en niet méér in en/en. Het één doen betekent volgens mij niet het ander laten. Het betekent wél dat wij daarvoor moeten kiezen en het zo inrichten dat het kan. Mensen helpen. Kan gewoon! En tegelijkertijd naast onze inwoners staan en alles op alles zetten, zodat iedereen het goed heeft en deze periode van transitie goed doorkomt. Kan gewoon!

Als jij het jammer vindt dat deze motie niet is aangenomen, kun je dat natuurlijk op verschillende manieren laten weten. Een van de opties is om een brief naar de raadsleden en het college te sturen en te vertellen waarom jij dat vindt. Je kunt ook een ingezonden stuk naar de media sturen, zodat in het openbaar zichtbaar wordt dat er, in onze gemeente, draagvlak is voor zo’n onderzoek en voor een warm welkom. Het was lang niet meer zo nodig als nu om jouw stem te laten horen. Klim jij in de pen?

Wordt vervolgd!

Groene en sociale groet,

Stephanie Geurtz

Vragen?
Bel 06 588 256 58 of mail mstephanie.geurtz-schutz@steenwijkerland.nl.