In de serie ‘Groen in de raad’ doet raadslid Stephanie Geurtz verslag van haar reilen en zeilen in de gemeenteraad van Steenwijkerland (2)

Op uitnodiging van de coalitievormende partijen was ik afgelopen maandag aanwezig bij het overleg over het akkoord op hoofdlijnen. De coalitie vroeg om input van alle partijen, zodat wij al aan de voorkant ontdekken op welke punten wij gezamenlijk actie kunnen ondernemen, waar veel draagvlak voor is en hoe de verschillende partijen op welke specifieke punten wellicht ruimte vinden in dit akkoord.

Behalve CPB waren alle partijen aangeschoven en dat voelde al bijna als een serieuze poging om tot een raads-breed gedragen programma te komen. Mooi om te zien hoe twijfels en frustraties uit het verleden op de achtergrond geraakten en er vooral een hoopvolle, optimistische sfeer ontstond, waarbij iedereen vrijuit, open en eerlijk speerpunten en nuances kon inbrengen.

Positief

Wij hebben van deze kans gebruikgemaakt. En bijzondere GroenLinkse input gegeven. En eerlijk gezegd was ik verrast door het positieve geluid vanuit de coalitiepartijen. Er ontstonden constructieve gesprekken, oprecht interesse in de zienswijze van GroenLinks en wij kregen complimenten voor deze waardevolle inhoudelijke input.

Bij de punten die wij inbrachten kun je denken aan een nieuw beleid voor zon- en windenergie, creatieve woonvormen, 100% circulaire nieuwbouw, onze gemeente als voorbeeldrol op alle niveaus: plastic- en vleesloos vergaderen, een zichtbaar energiebespaarplan, inzet op energieneutraal gemeentelijk vastgoed en 100% circulaire inkoop. Dit aangevuld met het beschikbaar maken van kennis en kunde via een open-source-omgeving.

Agrarische sector

Verder pleitten wij voor een gebiedsgerichte aanpak, als het gaat om veranderingen in de agrarische sector. Waarbij we inzetten op de samenwerking met de Transitiecoalitie Voedsel. Ook bestuurlijke vernieuwing, de kansen die de Omgevingswet bieden en manieren van participatie zijn aan bod gekomen. Of wat denk je van het uitbreiden van het sportakkoord en de herziening van ons toeristisch gebied?
Al deze punten en meer zijn op tafel gelegd. Hiermee werd duidelijk hoe GroenLinks deze periode ingaat en dat wij hopen dat de coalitie - en beter nog: de gehele raad - hier aan de voorkant al commitment aan geeft.

Uiteraard is het afwachten wat er van deze punten uiteindelijk zwart op wit in het akkoord komt te staan. Hierover zal de coalitie op korte termijn meer duidelijkheid geven. Maar wat het ook wordt, het zal bijdragen aan een goede basis van het bestuurlijke programma. Sterker nog: het zal bijdragen aan een sterke basis van vertrouwen en samenwerken in deze nieuwe raadsperiode.

Sterke basis

En dat geldt ook voor onze eigen afdeling. Ook wij moeten werken aan die sterke basis. Dat wil ik graag samen met de fractie, het bestuur, onze experts en de achterban doen. Ook voor ons begint een nieuwe periode, waarin wij opnieuw de koers bepalen, speerpunten in de tijd zetten en ons samen inzetten voor een stevig GroenLinks geluid.

Je bent altijd welkom om aan te sluiten bij fractievergaderingen (op de meeste maandagen om 19.30 uur in het Gemeentehuis), bij afdelingsactiviteiten (zet 4 juni in je agenda!) of waai eens binnen bij mij op de Goeman Borgesiusstraat 1 in Steenwijk.

Stephanie Geurtz