Tijdens de algemene ledenvergadering van GroenLinks (november 2021) is Stephanie Geurtz verkozen tot lijsttrekker bij de Gemeenteraadsverkiezingen. Vervolgens verkreeg zij op 16 maart een overweldigend mandaat met liefst 785 stemmen! Onze fractievoorzitter was eerder raadslid voor GroenLinks in Harlingen en stelt zich graag aan je voor.

“Voor velen ben ik de nog onbekende nieuwkomer bij GroenLinks Steenwijkerland. Reden om mij voor te stellen en reden om elkaar te leren kennen.

Onrecht

Om de kennismaking te beginnen zal ik hier iets over mijzelf vertellen. Opgegroeid in een politiek bewust gezin in het westen van Duitsland, waren wij altijd al aan de keukentafel aan het praten over rechts en links, over welvaart en hoe die voor iedereen beter verdeeld kan worden, over onrecht dichtbij en onrecht ver weg. Over oorlogen en de invloed van onze westelijke politiek, over mensen die op de vlucht moeten slaan en de manier waarop wij ze hier zouden willen ontvangen. En natuurlijk over het klimaat en de aandacht die het zou moeten krijgen in een wereld met vastgeroeste gedachten over welvaart en vooruitgang. Met dit politieke bewustzijn groei je op, dat blijft, dat maakt deel uit van je identiteit.

Docent

Op mijn 18de ging ik naar Nederland. De liefde voor het varen bracht mij naar Harlingen en na een aantal jaren als schipper op de ‘bruine vloot’ (oude traditionele zeilschepen) maakte ik de overstap naar het onderwijs. Als ZZP’er in onderwijsland verkende ik het schoolsysteem en specialiseerde ik mij in communicatie, coachen en begeleiden en sinds drie jaar werk ik op het Nova College (Harlingen, afdeling scheepvaart) als docent Duits, Loopbaan en Burgerschap en trajectbegeleider. Daarnaast heb ik de afgelopen periode als fractievoorzitter van GroenLinks in Harlingen kleur en richting mogen geven aan die mooie zeehavengemeente.

Betoverd

Nu is het tijd voor verandering en ook nu bracht mij de liefde naar een nieuwe plaats. De liefde voor mijn partner, Mark van der Staay, en de liefde voor deze bijzondere plek, Steenwijkerland. Telkens weer word ik betoverd door deze veelzijdige gemeente. Met haar oude vestingsteden met mooie verhalen en de velden, heuvels en uitzichten daaromheen. De dorpen die verbonden zijn door mooie fietspaden en de eeuwenoude geschiedenis, de toeristische trekpleisters en de no-nonsense voeten-in-de-klei-mentaliteit.
 

Stephanie Geurtz

Veranderingen zijn er altijd en overal. En ondanks dat wij dat weten zijn wij soms ook huiverig voor veranderingen, vooral als vraagstukken zo groot zijn dat wij ze niet meer alleen kunnen oplossen. De grote vraagstukken, zoals klimaat en energie, armoede, verdeeldheid en kansenongelijkheid los je niet in je eentje op, los je niet als partij op, los je zelfs niet op als land. Deze vraagstukken vragen erom gezamenlijk opgelost te worden, elke actie eraan te meten en een eenduidige richting te kiezen.

GroenLinks heeft een duidelijke richting: menselijk, eerlijk, duurzaam. Het mooie is dat ondertussen ook de andere partijen deze richting erkennen en integreren. Bij de invulling van deze richting zijn er ook verschillen. En precies die verschillen geven het belang aan van een stevig GroenLinks geluid. In de gemeente Steenwijkerland, in de provincie Overijssel, in Nederland en daarbuiten.

Participatie

De komende periode zit vol essentiële besluiten. Bijvoorbeeld de Omgevingswet, een nieuwe wet die in 2022 geïmplementeerd wordt, waar gemeenten aan moeten voldoen als het gaat om ruimtelijke vormgeving, waarbij de invloed van participatie en klimaatadaptie voor een gedeelte op gemeenteniveau in te vullen is. Dat wil zeggen door de meerderheid van de raad besloten wordt. Ik zie hier veel kansen voor GroenLinks.

Net zoals bij de al ingezette energietransitie. Naast de technische opties, zoals zonneparken, windmolens, warmtepompen, etc., ligt er ook de vraag naar een sociale verdeling van de kosten. Dat de transitie er is en dat wij steeds meer investeren in een beter klimaat mag niet ten kosten gaan van mensen die nu al dichtbij de armoedegrens leven, of mensen die al in armoede leven. Het thema energiearmoede is lang niet meer zo urgent geweest als nu.

Zo zijn er heel veel onderwerpen, in onze directe omgeving en op mondiaal niveau, die eenieder van ons bezighouden en ik hoop dat wij binnen GroenLinks Steenwijkerland de komende jaren gezamenlijk optrekken om deze stevig te verankeren in het gemeentebeleid. Wij zijn er klaar voor! Wij gaan ons inzetten voor een sterk GroenLinks in de gemeenteraad en voor een krachtige en actieve afdeling. Ik heb daar heel veel zin in!

Ik zie dit bericht als begin van een kennismaking. Ik hoop dat jij mij vragen wilt stellen, mij wilt vertellen wat voor jou belangrijk is, wat jou beweegt en bezighoudt. Mail me en laten wij kennismaken met elkaar!"

Beluister ook het interview met Stephanie Geurtz op RTV Slos (zaterdag 19 februari 2022).