Bij de Provinciale Verkiezingen op 15 maart kies je ook voor het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD). Maar waar kies je voor? Ontdek het op de speciale Thema-avond Water in Oldemarkt.

 • Vraag je je af hoe het staat met de waterkwaliteit in Steenwijkerland?
 • Wil je weten wat voor effecten het waterpeil heeft op landbouw, natuur en jouw tuin?
 • Wat doet het waterschap eigenlijk?
 • Maakt het uit op welke partij je stemt bij de verkiezingen van de Provinciale Staten en de Waterschappen op 15 maart? Is er straks nog voldoende schoon drinkwater?
 • En wat is de rol van de provincie bij het bewaken van de waterkwaliteit en bescherming van natuurgebieden?

Als je graag wilt weten hoe het zit, kom dan naar de Thema-avond Water op 8 maart 2023 in Dalzicht (Oldemarkt).

Deze Thema-avond Water wordt georganiseerd door PvdA, GroenLinks en Water Natuurlijk (één van de partijen voor de provinciale waterschapsverkiezingen).

Dit zijn de sprekers:

 • Wim Konter (Water Natuurlijk, kandidaat #5 WDO Delta, Vollenhove).
 • Wilfried Gerner (Water Natuurlijk, kandidaat #7 WDO Delta, Onna).
 • Lukas Brinkhuis (GroenLinks Overijssel, lijsttrekker Provinciale Staten Overijssel, Deventer).
 • Peter Hermans (PvdA Overijssel, kandidaat #2 Provinciale Staten Overijssel, Deventer).

De avond wordt geleid door:

 • Stephanie Geurtz (fractievoorzitter GroenLinks Steenwijkerland) en
 • Steven Bunt (fractievoorzitter PvdA Steenwijkerland).

Tijd en locatie:

 • Woensdag 8 maart. Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur
 • Dalzicht, Frieseweg 39, 8375 AH, Oldemarkt

De toegang is gratis, maar opgave is wel nodig in verband met de catering.

Graag aanmelden voor 6 maart bij:
Ellen Molhoek: ellen@fam-lameris.net of
Theo Schrijver thlschrijver@gmail.com