• Geboren in 1972 en sinds 2018 woonachtig in Blokzijl.
  • Getrouwd en samen met mijn vrouw hebben we drie kinderen, die wonen in Noord- en Zuid-Holland en Zweden.

Opleiding

  • Na de middelbare school ben ik naar de Hogere Zeevaartschool Willem Barentsz op Terschelling gegaan.

Werkzaamheden

  • Na de opleiding ben ik stuurman op de grote zeesleepvaart geworden. Vervolgens was ik een periode officier op het internaat van de zeevaartschool op Terschelling.
  • Vanaf 1980 ben ik tot aan mijn pensionering doopsgezind predikant geweest in diverse plaatsen zoals Blokzijl, Drachten, Giethoorn, Franeker en Zwolle.

Maatschappelijk

  • Op kerkelijk gebied ben ik als vrijwilliger bestuurlijk actief en wil ik zo hier en daar nog wel eens een preekbeurt vervullen.

Hobby's/interesses

  • Mijn vrouw en ik hebben in Zweden een tweede woning, waar we regelmatig heen gaan.
  • Verder doe ik in Steenwijkerland vrijwilligerswerk bij de Stavib en Taalpunt.nl en zit ik op een koor en een toneelvereniging.

Motivatie

Ik maak me grote zorgen over de leefbaarheid van onze wereld. Als mensen hebben wij (ooit) iets in gang gezet dat op dit moment al op verschillende plaatsen het leven bedreigt. Mensen kunnen met elkaar, in woord en daad, bepaalde processen in gang zetten waardoor er voor toekomstige generaties nog een leefbare wereld mogelijk is. Maar het gaat niet alleen om b.v. het ombuigen van de klimaatverandering of die beheersbaar houden, maar ook over een wereld waarin mensen gelijke kansen krijgen.

Voor mij is politiek één van de middelen om die doelen proberen te bereiken. GroenLinks is voor mij de partij waarbij ik me het meest thuis voel. Dat sluit voor mij andere (politieke) partijen niet uit, waardoor ik grote waarde hecht aan de dialoog tussen (mensen) en partijen. Immers, waarheden kun je niet claimen, maar wel delen.