• geboren (1949) en woonachtig in Oldemarkt
  • gehuwd in 1971 met Mea; 3 kinderen en 6 kleinkinderen

 

Opleiding

  • lagere en middelbare landbouwschool, PD boekhouden en MBA

 

Werkzaamheden

  • 13 jaar op kantoor (administratief) bij 5 verschillende werkgevers
  • 30 jaar melkveehouder, waarvan 21 jaar biologisch
  • vanaf 2013 biologisch tuinder

 

Maatschappelijk

  • 4 jaar in het jeugdwerk tot 1968
  • 10 jaar kerkbestuur in Steenwijk en Wolvega tot 1981
  • diverse adviesfuncties (land- en tuinbouw, voedseldistributie)

 

Hobby’s/interesses

  • sport, natuur en landschap, voeding, gezondheid, milieu, politiek (nationaal en mondiaal), klimaat

 

Motivatie

Martien is politiek actief geworden omdat hij zich grote zorgen maakt over het klimaat, de planeet en haar bewoners. “Ik kies voor links vanwege de sociaal zwakkere of onderdrukte mensen en voor groen vanwege alles dat leeft en met name voor de biodiversiteit. Niet omdat het leuk en mooi is, maar omdat het moet!”
GroenLinks is volgens Martien de partij die het meest bereid is de veranderingen door te voeren die nodig zijn om een omslag in het doen en denken te maken. Alle alarmbellen staan op rood en wij Nederlanders bungelen op bijna alle lijstjes onderaan. Mensen kunnen moeilijk vrijwillig hun leefstijl veranderen, daarom moet de politiek verbeteringen afdwingen. De maatschappelijke verhoudingen worden ontwricht door te grote inkomensverschillen, mede daarom is hij lid van de vereniging Basisinkomen. Zelf is hij experimenteel actief met het anders omgaan van de bodem en de voedselproductie. Zie www.heerlijkheiddehare.nl

Martien is verder lid van Caring Farmers, een groep boeren en tuinders die niet langer roofbouw op onze aardbol wil plegen. Hij is bereid tot vreedzame demonstraties, wil altijd en met iedereen het gesprek aangaan, heeft een hekel aan bureaucratie en wollig taalgebruik.